Målarcoachen om NM-vinsten: “Britta är en förebild för ungdomar”

Björn Nilsson NM måleri 2018 Finland Helsingfors

Nu är Björn tillbaka i rollen som yrkeslärare på Stockholms Byggtekniska gymnasium efter nästan en vecka som coach i Helsingfors i Finland. Björn och Britta kom hem med en delad förstaplats i bagaget.

Läs mer

Utbildningsplan för lärlingar

Med tydliga målsättningar och beskrivningar kring vad som ska ske i respektive utbildningsintervall hoppas MYN att det ska bli enklare för handledare och lärling att tillsammans planera och genomföra en bra och varierad utbildning. I avtalsrörelsen 2017 har måleribranschens parter fastställt en ny utbildningsplan för lärlingar. 

Läs mer

Ökade möjligheter med validering

För den som vill arbeta som målare men som saknar gymnasieutbildningen, innebär valideringen att alternativa dörrar in i branschen öppnas. En målare som har validerats, får ett valideringsintyg som ger en tydlig bild över vilka kunskaper individen har och inte har, samt vilka momenten är där det behövs mer träning. Under förra året validerades 105 personer.

Läs mer
 
Nästa