Förlängd utbildningstid försvinner

Arbetsgivare har kunnat ansöka om att förlänga en lärlings utbildningstid i Lärlingsportalen. Åtgärden har varit en teknisk åtgärd för att arbetsgivaren efter att en lärling passerat 6 800 timmar ska kunna anmäla gesällprov och ansöka om utbildningspremier. Sedan måleribranschens parter beslutat om att utrangera utbildningspremierna finns det inget syfte med att företag förlänger utbildningstid för lärlingar som passerar 6 800 utbildningstimmar innan gesällprov avläggs. Nu som tidigare betraktas lärlingar som passerat 6 800 timmar som fullbetalda och MYN anpassar nu administrationen därefter.

Läs mer

Utbildningsplan för lärlingar

Med tydliga målsättningar och beskrivningar kring vad som ska ske i respektive utbildningsintervall hoppas MYN att det ska bli enklare för handledare och lärling att tillsammans planera och genomföra en bra och varierad utbildning. I avtalsrörelsen 2017 har måleribranschens parter fastställt en ny utbildningsplan för lärlingar. 

Läs mer

Ökade möjligheter med validering

För den som vill arbeta som målare men som saknar gymnasieutbildningen, innebär valideringen att alternativa dörrar in i branschen öppnas. En målare som har validerats, får ett valideringsintyg som ger en tydlig bild över vilka kunskaper individen har och inte har, samt vilka momenten är där det behövs mer träning. Under förra året validerades 105 personer.

Läs mer
 
Nästa Föregående