Arbetsgivare

Måleribranschens nya handledarutbildning lanserad

Måleribranschens Yrkesnämnd har på uppdrag av parterna tagit fram en webbaserad, kostnadsfri handledarutbildning för dig som utbildar lärlingar. Utbildningen är tillgänglig för alla och MYN rekommenderar alla som kommer i kontakt med elever och lärlingar att ta sig tid att gå igenom utbildningen. 

Läs mer

Utbildningsplan för lärlingar

Med tydliga målsättningar och beskrivningar kring vad som ska ske i respektive utbildningsintervall hoppas MYN att det ska bli enklare för handledare och lärling att tillsammans planera och genomföra en bra och varierad utbildning. I avtalsrörelsen 2017 har måleribranschens parter fastställt en ny utbildningsplan för lärlingar. 

Läs mer

Ökade möjligheter med validering

För den som vill arbeta som målare men som saknar gymnasieutbildningen, innebär valideringen att alternativa dörrar in i branschen öppnas. En målare som har validerats, får ett valideringsintyg som ger en tydlig bild över vilka kunskaper individen har och inte har, samt vilka momenten är där det behövs mer träning. Under förra året validerades 105 personer.

Läs mer
 
Föregående