Gesällprov

Här hittar du allt du som arbetsgivare behöver veta gällande gesällprovet. I menyn till höger hittar du både mer information om själva provet, men även varför provet är så viktigt att avlägga för alla lärlingar.

Sedan 1500-talet har examen i målarutbildningen varit förknippat med att lärlingen avlägger gesällprov. Så är det även idag. Det som skiljer dagens gesällprov från det prov som historiskt sett avlagts är att det numera finns en mycket starkare koppling till den produktion som målaren verkar i. Numera lägger MYN större vikt vid marknadens krav i provet än tidigare. 

Det är MYN:s åsikt att om gesällprovet ska ha någon trovärdighet för dagens målare och dagens målerikunder så måste det också innehålla rätt moment och rätt förutsättningar. Det är också viktigt att bedömningar sker på en nivå som är rätt både för yrkesstoltheten och för de krav som målerimarknaden ställer på dagens målare.

Uppdaterade provbestämmelser

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) har nyligen reviderat provbestämmelserna för gesällprovet och kompletteringsutbildat landets alla gesällprovsgranskare. Syftet har varit att säkerställa att måleribranschen  har ett gesällprov som följer de riktlinjer som parterna fastställt och de mål som ligger till grund för all utbildning . 

Klicka här för de senaste provbestämmelserna.


 
Nästa