Om gesällprovet

En lärling har rättighet och skyldighet att utföra gesällprov, bestående av ett yrkestekniskt prov samt ett teoriprov. Teoriprovet är obligatoriskt från och med 1 januari 2017.

Det teoretiska provet genomför lärlingen på egen hand i Lärlingsportalen. Teoriprovet är obligatoriskt från och med 2017-01-01, efter detta datum måste lärlingen ha genomfört teoriprovet med godkänt resultat innan lärlingens arbetsgivare anmäler det yrkestekniska provet till MYN-kansliet. Samtliga lärlingar som finns registrerade i Lärlingsportalen kan genomföra teoriprovet från och med 2016-09-13. Klicka här för mer information om teoriprovet.

Det yrkestekniska provet ska utföras under utbildningsperioden 5.950 – 6.800 timmar. Arbetsgivaren ska arbeta aktivt för att lämpligt objekt tas fram när lärlingen efter samråd med arbetsgivaren har anmält att han/hon är beredd att utföra provet.

Även utlärda målare som av olika anledningar inte genomfört sitt gesällprov kan avlägga examen. Gesällprovet kan då avläggas i det företag där målaren har en befintlig anställning eller i ett objekt som målaren själv kan tillhandahålla. En förutsättning är givetvis att detta objekt och tillhörande behandlingar godkänns av granskande gesällprovsgranskare under förbesiktningen. Mer om objekt och behandlingar hittar du i riktlinjer för gesällprovet. Utlärda målare kontaktar alltid MYN-kansliet då de avser avlägga gesällprov.

Gesällprovet ska granskas av granskningsmän som är utsedda av MYN. I samband med granskning av gesällprov utgår en avgift till beställande företag avseende arvode för produktionens gesällprovsgranskare, dvs. gesällprovsgranskare utsedd av Måleriföretagen i Sverige. Granskningsarvodet utgörs av ett arvode på 4 procent av ett prisbasbelopp, samt körersättning enligt Skatteverkets regler. Gesällprovsgranskaren fakturerar aktuellt företag när uppdraget är slutfört. Rutinen börjar gälla 2017-01-01

När lärlingen har avlagt ett godkänt gesällprov erhåller han/hon ett gesällbrev och ett yrkesbevis. Fr o m 2017-01-01 fakturerar Sveriges Hantverksråd kostnaden för gesällbrevet, för närvarande 700 kronor exklusive moms, direkt till beställande företag.


Klicka här för att ladda ner riktlinjer för gesällprovet


 
Nästa