Lärlingsportalen för arbetsgivare

I mars 2013 driftsatte MYN Lärlingsportalen, måleribranschens datasystem som ersätter lärlingens tidigare utbildningsbok i papper samt MYN:s blanketter.

OBS: Torsdagen den 31/3 2016 driftsattes ett antal systemändringar i Lärlingsportalen. Kontakta MYN-kansliet om du stöter på något problem i Lärlingsportalen, dessa kan vara ett resultat av systemändringarna.

Om du är yrkeslärare hittar du information om hur du registrerar elevernas utbildningsböcker här.

Alla företag som är anslutna till måleribranschens kollektivavtal ska administrera sina lärlingsärenden i Lärlingsportalen (Ansöka om att anställa en lärling, Anmäla gesällprov, Avsluta en lärlingsanställning, etc.). Samtliga MYN-blanketter som tidigare användes har ersatts med webbformulär som är åtkomliga i Lärlingsportalen.

Registrering av lärlingens utbildningstimmar
Arbetsgivaren ska månadsvis registrera lärlingens arbetade utbildningstimmar i Måleriportalen.
Sju dagar efter det datum då arbetsgivaren registrerar lärlingens utbildningstimmar i Måleriportalen överförs timmarna automatiskt till Lärlingsportalen. Därefter kan arbetsgivaren se utbildningstimmarna i Lärlingsportalen.

Logga in i Lärlingsportalen
Du öppnar Lärlingsportalen genom att logga in i Måleriportalen och därefter klicka på rubrik ”Lärlingsportalen” i vänsterkolumnen.

Vänligen kontakta Måleriportalen om du saknar inloggningsuppgifter till Måleriportalen. Kontaktuppgifter till Måleriportalen finns på deras hemsida (www.maleriportalen.se), deras telefontider är måndag-fredag 08-17 (08-51909343).

Användarmanualer Lärlingsportalen
I användarmanualerna nedan finns information om hur du i Lärlingsportalen administrerar olika lärlingsärenden.
Klicka på länkarna nedan för att öppna respektive användarmanual.

Ändra företagets användarprofil i Lärlingsportalen

Ansök om att anställa en lärling

Korrigera fördelningen av lärlingens utbildningstimmar

Ansök om att förlänga lärlingens utbildningstid

Anmäl lärlingens gesällprov

Avsluta en lärlingsanställning

Förlängning av lärlings utbildningstid
Utbildningstiden för en lärling är 6800 timmar. Därefter anses en lärling enligt kollektivavtal för måleriyrket vara utlärd och ska erhålla utlärds lön. Om en lärling är på väg att passera, eller redan har passerat, 6 800 utbildningstimmar och inte fått möjlighet att genomföra sitt gesällprov kan arbetsgivaren ansöka om att förlänga utbildningstiden. En eventuell godkänd förlängning innebär endast en administrativ åtgärd för att hålla utbildningsboken öppen så att gesällprovsanmälan kan göras och möjliggöra för arbetsgivaren att ansöka om utbildningspremien. Lärlingen betraktas i alla andra avseenden som utlärd.


 
Nästa