Lärlingsportalen för arbetsgivare

I mars 2013 driftsatte MYN Lärlingsportalen, måleribranschens datasystem som ersätter lärlingens tidigare utbildningsbok i papper samt MYN:s blanketter.

OBS: Torsdagen den 31/3 2016 driftsattes ett antal systemändringar i Lärlingsportalen. Kontakta MYN-kansliet om du stöter på något problem i Lärlingsportalen, dessa kan vara ett resultat av systemändringarna.

Om du är yrkeslärare hittar du information om hur du registrerar elevernas utbildningsböcker här.

Alla företag som är anslutna till måleribranschens kollektivavtal ska administrera sina lärlingsärenden i Lärlingsportalen (Ansöka om att anställa en lärling, Anmäla gesällprov, Avsluta en lärlingsanställning, etc.). Samtliga MYN-blanketter som tidigare användes har ersatts med webbformulär som är åtkomliga i Lärlingsportalen.

Registrering av lärlingens utbildningstimmar
Arbetsgivaren ska månadsvis registrera lärlingens arbetade utbildningstimmar i Måleriportalen.
Sju dagar efter det datum då arbetsgivaren registrerar lärlingens utbildningstimmar i Måleriportalen överförs timmarna automatiskt till Lärlingsportalen. Därefter kan arbetsgivaren se utbildningstimmarna i Lärlingsportalen.

Logga in i Lärlingsportalen
Du öppnar Lärlingsportalen genom att logga in i Måleriportalen och därefter klicka på rubrik ”Lärlingsportalen” i vänsterkolumnen.

Vänligen kontakta Måleriportalen om du saknar inloggningsuppgifter till Måleriportalen. Kontaktuppgifter till Måleriportalen finns på deras hemsida (www.maleriportalen.se), deras telefontider är måndag-fredag 08-17 (08-51909343).

Användarmanualer Lärlingsportalen
I användarmanualerna nedan finns information om hur du i Lärlingsportalen administrerar olika lärlingsärenden.
Klicka på länkarna nedan för att öppna respektive användarmanual.

Ändra företagets användarprofil i Lärlingsportalen

Ansök om att anställa en lärling

Korrigera fördelningen av lärlingens utbildningstimmar

Anmäl lärlingens gesällprov

Avsluta en lärlingsanställning

 


 
Nästa