Detta gäller för validering

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) har tagit fram en nationell valideringsmodell som ska leda till att de personer som valideras, yrkesvärderas på ett systematiskt och rättvist sätt samt blir efterfrågade på måleriföretagen. 

När ska man validera?
När ett företag anställer en lärling som saknar gymnasiekompetens eller kommer från någon annan gymnasieutbildning än Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning måleri behöver MYN utfärda en utbildningsbok. För att branschen ska kunna fastställa personens målerikunskaper genomförs en validering. Valideringen ska genomföras av speciellt utbildade validerare inom 2 månader från anställningsdatum. Se förteckning över valideringscenter nedan. 

Vad kostar en validering?
Det första steget i valideringen, som alla validander går igenom, är en grundläggande kartläggning på 1-2 dagar. Denna del kostar 5000 kronor, exklusive moms. Om valideraren anser att en fortsatt validering är nödvändig kostar denna del 2000 kronor, exklusive moms, per dag. I kostnaderna ingår all administrativ hantering av kallelser och hantering av validandens intyg, handlingar och målningsmaterial.

Hur lång tid tar en validering?
Det beror mycket på personens kunskapsnivå, valideringens praktiska moment kan ta upp till 10-15 dagar.

Kontaktpersoner

Om du har frågor om validering eller vill boka en tid för validering, vänligen kontakta någon av följande validerare: 

För närvarande har vi inga valideringscenter i Värmland och på Gotland. Vänligen kontakta MYN-kansliet för mer information.

Byggutbildning SYD, Lund
Per Sjögren, 0704-05 20 25, per.sjogren@lund.se

Wendesgymnasiet, Kristianstad
Jacob Melin, 0733-136992, jacob.melin@utb.kristianstad.se

Kattegattgymnasiet, Halmstad
Per Torstensson, 0702-01 55 97, per.torstensson@u.halmstad.se
Klaus Andersen, 0705-15 88 20, klaus.andersen@u.halmstad.se

Kungsmadskolan, Växjö
Jan Magnusson, 0706-19 87 59, jan.magnusson@vaxjo.se
Jesper Kedjevåg, 0708-703642, jesper.kedjevag@vaxjo.se

Bräckegymnasiet, Göteborg
Morgan Karlsson, 031-367 28 30; 0702-26 77 04, morgan.karlsson@educ.goteborg.se

Bäckadalsgymnasiet, Jönköping
Anders Truedsson, 0739-90 66 15, anders.truedsson@jonkoping.se
Madelen Carlander Lunden, 0739-08 59 52, madelen.carlander-lunden@jonkoping.se  

Ebersteinska Gymnasiet, Norrköping
Patrik Tjäder, 0761-281141, patrik.tjader@edu.norrkoping.se
Thomas Svensson, 0734-167909, thomas1.svensson@norrkoping.se

Stockholms Byggtekniska Gymnasium, Kista
Björn Nilsson, 070-7717652, bjorn.nilsson@stockholm.se

Bessemerskolan, Sandviken
Peter Holst, 070-429 10 14, peter.holst@edu.sandviken.se

Hushagsgymnasiet, Borlänge
Johan Parten, 070-370 83 10, johan.parten@edu.borlange.se

Sundsvalls Gymnasium
Stefan Hallin 070-1726477, stefan.hallin@skola.sundsvall.se

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla, Östersund
Vincent Liljeteg, 073-181 85 66, vincent.liljeteg@jgy.se
Kjell Åhman, kjell.ahman@jgy.se

Utbildning Nord, Hedenäset
Urban Karlsson, 070-245 70 65, urban.karlsson@utnord.se
Ture Keisu, 070-327 82 37, ture.keisu@utnord.se

 


 
Nästa