Validering - en tillgång för arbetsgivare

Validering gör det enklare för arbetsgivare att anställa målare som saknar nödvändig utbildning, men som skaffat sig gedigen kunskap inom yrket på annat sätt.

Genom ett antal teoretiska och praktiska tester tillsammans med en certifierad validerare fastställs målarens kunskap och kompetens. Efter genomförd validering delas ett intyg ut som beskriver målarens nuvarande kunskapsnivå samt vilka momenten där det eventuellt krävs mer träning.

- Valideringen är en stor tillgång för mig och andra arbetsgivare eftersom det både ökar upptagningsområdet och säkrar kvaliteten. Nu kan vi anställa yrkesväxlare eller målare som saknar giltigt yrkesbevis eftersom de kommer direkt från gymnasiet eller lärts upp i ett annat land, säger Fredrik Sager på Stoby Måleri i Växjö med anställda på företaget som genomgått validering. 

Måleribranschens Yrkesnämnd har tagit fram en enhetlig nationell valideringsmodell för att personer som valideras ska yrkesvärderas på ett systematiskt och rättvist sätt. Valideringen höjer kvaliteten på nya målare och förhoppningsvis även, på sikt, yrkets status. För att få ett godkänt resultat krävs att delproven för samtliga vanligare målerijobb så som spackling, tak- och väggmålning och remsättning klaras av. Idag finns nitton valideringsskolor runt om i landet.

- Valideringen har en hög trovärdighet eftersom den görs exakt likadant oavsett var i landet den utförs. Företag gör stora investeringar i lärlingar när de anställer och lärlingarna får stort förtroende för arbetsgivare som väljer att investera i dem för framtiden, säger Björn Nilsson som är validerare och kvalitetskontrollant för valideringar som görs.

Mer om validering


 
Nästa Föregående