Är det svårt att få jobb som målare?

För den duktiga hantverkaren, kommer det alltid att finnas jobb. Arbetsförmedlingen gjorde 2014 bedömningen att målare får goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Periodvis kan det vara svårt att hitta en lärlingsanställning, i synnerhet under vintermånaderna då det kan vara lite mindre att göra i måleribranschen. Måleribranschen har dock behov av fler lärlingar och på fem till tio års sikt bedöms möjligheterna till jobb bli medelgoda.

Varje år utbildas flera hundra målare och efterfrågan på marknaden är stor, trots konjunkturnedgången. Behov av att färglägga husfasader, interiörer, renoveringar och nybyggen kommer alltid att finnas. 

Gesällprovet är ett bevis på att du har tagit examen. Med examensbeviset som stöd är det lättare för dig att få jobb som målare.  

Är det svårt att få jobb som målare

Mer information om gesällprovet 


 
Nästa