Hur beställer man ID06-kort?

Nu kan Målerilärarna på skolor som har Bygg- och Anläggningsprogrammet beställa ID06-kort med Måleribranschens Yrkesnämnds (MYN:s) logga till sina elever.

De skolor vars lärare har access till BYN:s system sedan tidigare, beställer ID06-kort till målerieleverna på samma sätt som för övriga elever på Bygg- och Anläggningsprogrammet.

Skolor och målerilärare som inte har access, vänligen kontakta Inger Cehlin på Måleribranschens Yrkesnämnds kansli, 0770-93 90 00. Hon förser er med uppgifter om hur ni skall gå tillväga.


 
Nästa