Hur länge arbetar jag som lärling?

Efter avslutad utbildning söker du en lärlingsanställning på ett måleriföretag, till exempel på det som du praktiserade på under utbildningen. Efter ungefär två år som lärling är du färdig målare.

målare


 
Nästa