Kan jag bli målare utan att ha gått Bygg- och Anläggningsprogrammet inriktning måleri?

Ja, det finns alternativa vägar att bli målare för dig som inte har gått Bygg- och Anläggningsprogrammet inriktning måleri på gymnasiet.

När ett företag anställer en lärling som saknar gymnasiekompetens eller kommer från någon annan gymnasieutbildning än Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning måleri måste Måleribranschens Yrkesnämd (MYN) utfärda en utbildningsbok. För att branschen ska kunna fastställa personens målerikunskaper genomförs en validering. Valideringen ska genomföras av speciellt utbildade validerare inom två månader från anställningsdatum. 

Mer information om validering


 
Nästa