Vad tjänar en målare?

Lönen för en utlärd målare kan variera. Måleribranschen har två lönesystem, ackordslön och tidlön. Det är vanligt att målare arbetar både på ackord och med tidlön. Genomsnittslönen för målare, oavsett vilket lönesystem du använder mest, är 34 400 kronor/månad. 

För lärlingar under utbildning är lönen uppdelad i sex steg. Har du gått Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning måleri, har godkända betyg och låg frånvaro är förutsättningarna bra för att du kan hoppa över de första stegen i skalan. Har du dessutom feriearbetat på ett måleriföretag som har kollektivavtal uppnår du sannolikt 3400 utbildningstimmar och har kommit halvvägs i lönestegen. Genomsnittslönen är då cirka 26 000 kronor/månad. För lärlingar som inte når upp till 3400 utbildningstimmar är lönen lite lägre. Det är alltså viktigt att ha goda studieresultat, låg frånvaro och att ha feriearbetat under gymnasietiden, både för att måleriyrket är kunskapskrävande och för att det påverkar din lön när du får din lärlingsanställning.

Vad tjänar en målare


 
Nästa