Vilka kan anställa lärlingar?

Ett företag som vill anställa en lärling måste uppfylla de av Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) fastställda kraven. 

MYN:s krav: 

1. Företaget ska vara anslutet till måleribranschens kollektivavtal. 

2. Företaget ska ha utlärd arbetskraft enligt följande tabell : 

Antal utlärda målare Antal lärlingar
1-3 1
4-5 2
6-9 3
10-15 4
16-20 5
21-25 6
26-30 7
Osv. Osv.

 

Ett företag som inte uppfyller krav nr. 2 kan i vissa fall få dispens av MYN.
Samtliga företag som önskar anställa en lärling måste anmäla detta till MYN enligt MYN:s anvisningar.


 
Nästa