OM OSS

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) är ett samarbete mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet kring yrkesutbildningsfrågor. MYN arbetar i första hand med rekrytering, utbildning och gesällprov.

Via MYN får du som är eller vill bli målare information om yrket, utbildningen och möjliga karriärvägar.

Det är viktigt att landets yrkeslärare får så goda förutsättningar som möjligt för att utbilda ny arbetskraft åt måleribranschen. Hos MYN hittar yrkeslärare uppdaterad information om vilka kompetenser som efterfrågas av branschen och vilka krav som ställs på dagens och morgondagens målare.

Utbildning av målare ska hålla högsta möjliga kvalitet så att arbetsgivare kan anställa kvalificerad arbetskraft. MYN arbetar därför aktivt, såväl via nätverk som i egen regi, med insatser för att främja skolors och företags förmåga att bedriva en kvalitativ utbildning av målare.

Måleribranschens Yrkesnämnd
c/o Måleriföretagen i Sverige
Box 162 86, 103 25 Stockholm

Besöksadress: Skeppsbron 40
Tel: 0770 93 90 00
Fax: 0770 93 90 01
E-post: jonas.lindberg@maleriforetagen.se

Telefontid: måndag-fredag kl. 9.00-11.00 & 14.00-15.00