Styrelsen

Det här är Måleribranschens Yrkesnämnds styrelse.

Joakim Nexbo, Svenska Målareförbundet, ordförande
Stefan Olsson, Måleriföretagen i Sverige, sekreterare
Anders Andersson, Svenska Målareförbundet, ledamot
Jonas Lindberg, Måleriföretagen i Sverige, ledamot
Björn Nilsson, Yrkeslärare, adjungerad