Styrelsen

Styrelsen

Det här är Måleribranschens Yrkesnämnds styrelse.

Jonas Lindberg, Måleriföretagen i Sverige, ledamot
Niklas Holmqvist, Svenska Målareförbundet, ledamot
Stefan Olsson, Måleriföretagen i Sverige, seketerare
Björn Nilsson, Yrkeslärare, adjungerad
Per-Arne Kjällström, Svenska Målareförbundet, ordförande


 
Nästa Föregående