Validering - dörröppnare till arbetsmarknaden

Validering gör det enklare för målare att få anställning även om yrkesbevis saknas. Genom ett antal teoretiska och praktiska tester tillsammans med en certifierad validerare fastställs kunskap och kompetens. 

Efter genomförd validering delas ett intyg ut som beskriver målarens nuvarande kunskapsnivå samt vilka moment där det eventuellt krävs mer träning.

Valideringen är en möjlighet för målare som saknar yrkesbevis, men som skaffat sig kunskap i måleri direkt efter gymnasiet eller från ett annat land, att få en bekräftelse på sin yrkeskunskap och att komma ut på arbetsmarknaden. Jag har anställda som har genomgått validering och med hjälp av det har det varit möjligt att fastställa vilken nivå de ligger på som målare. Utan valideringen hade målare utan yrkesbevis haft mycket svårare att komma in i branschen, säger Fredrik Sager på Stoby Måleri i Växjö. 

Måleribranschens Yrkesnämnd har tagit fram en enhetlig nationell valideringsmodell för att målare som valideras ska yrkesvärderas på ett systematiskt och rättvist sätt. Valideringen höjer kvaliteten och förhoppningsvis även, på sikt, yrkets status. För att få ett godkänt resultat krävs att delproven för samtliga vanligare målerijobb så som spackling, tak- och väggmålning och remsättning klaras av.

Mer om validering


 
Nästa