Om gesällprovet

En lärling har rättighet och skyldighet att utföra gesällprov, bestående av ett yrkestekniskt prov och i framtiden även ett teoriprov.

Gesällprovet ska utföras under utbildningsperioden 5.950 – 6.800 timmar. Arbetsgivaren ska arbeta aktivt för att lämpligt objekt tas fram när lärlingen efter samråd med arbetsgivaren har anmält att han/hon är beredd att utföra provet.

Gesällprovet ska granskas av granskningsmän som är utsedda av MYN.

När lärlingen har avlagt ett godkänt gesällprov erhåller han/hon ett gesällbrev och ett yrkesbevis.

Klicka här för att ladda ner riktlinjer för gesällprovet


 
Nästa