Fler kvinnliga målare

På Bygg- och anläggningsprogrammets måleriinriktning är idag drygt en tredjedel tjejer och allt fler måleriföretag anställer kvinnor. Här är några röster om hur det är att vara kvinna i mansdominerad bransch och vad fördomarna kommer ifrån.

Enligt Micael Berglund, VD på Renmarks Måleri, är den vanligaste fördomen mot kvinnor i Måleribranschen att de orkar mindre.

– Det beror snarare på individens kondition än olikheter mellan könen. När vi anställer målare bedömer vi individen och det har inte något med kön att göra, säger Micael Berglund. På Renmarks anställdes den första kvinnan för sex år sedan och det har resulterat i trevligare stämning samt ett nytt omklädningsrum.

Men vad ska man då göra för att lyckas ändra på obalansen och få fler kvinnor att vilja bli målare? Lars-Erik Jonsson, VD på Alviks Måleri, tror att det handlar om att förväntningarna på yrket måste stämma överens med verkligheten. 
– Man måste tycka att det är kul att måla och veta vad man vill dessutom.

Fler kvinnor idag

Det är dock ett faktum att andelen kvinnliga målare ökar. Något som syns både på utbildningarna och bland lärlingarna. Micael Berglund VD på Renmarks måleri, tror att det ökade intresset bland kvinnor troligtvis beror på alla inredningsprogram som visas på tv.

För Therese Angerstig, som är lärling på Renmarks Måleri, berodde valet delvis på tv-programmen:
– Jag är övertygad om att tv-programmet Roomservice har varit en inspirationskälla för mig, men framför allt valde jag att bli målare för att det är kul. 

Så ser det ut idag

Andel kvinnor bland utlärda målare
2011: 3 %

2012: 4,5 %

Andel kvinnor bland lärlingar
2011: 19,1 %

2012: 24,8 %


 
Nästa