Yrkesteori för alla

Gymnasieelever hade förr företräde till lärlingsplatserna men den regeln är idag borttagen. Det innebär att lärlingar i individuell utbildning numera kan anställas på ett helt annat sätt än tidigare. 

Fler företag tar chansen att anställa från fler kategorier av sökande vilket gör att måleribranschen utvecklas och att kompetensen hos företag breddas. 

Under de senaste åren har dock utbildningen av lärlingar i individuell utbildning haft en stor brist – den yrkesteoretiska delen har inte genomförts fullt ut. 

Därför har Måleribranschens Yrkesnämd, MYN, arbetat fram nytt utbildningsmaterial tillsammans med Liber. Materialet används nu allmänt i landets gymnasieskolor. Det består av en lärobok och en webbplattform. Materialet ger elever och handledare bättre möjligheter att koppla erfarenheter från arbetsplatsen till yrkesteorin och på ett sätt som passar dagens unga målare. Det är en stor pedagogisk utveckling jämfört med tidigare material. 

Materialet är tillgängligt via webben dygnet runt och lärlingar kan därför tillgodogöra sig utbildningen och förbereda sig för kommande arbetsmoment på ett bra sätt. Alla arbetsgivare som anställer en lärling i individuell utbildning kommer att rekommenderas att köpa läroboken och access till utbildningsmaterialet.

Syftet med detta är att individuella lärlingar får möjlighet att tillgodogöra sig teoretiska yrkeskunskaper innan lärlingstiden är slut. På så sätt hoppas MYN kunna kvalitetssäkra alla lärlingars yrkesteoretiska kompetens, i synnerhet lärlingar som genomgått en individuell utbildning.


 
Nästa