Lärlingsportalen för lärlingar

Lärlingsportalen är måleribranschens datasystem för dokumentation och administration av lärlingarnas måleriutbildning. Nu kan du som är lärling se dina utbildningstimmar i Lärlingsportalen.

Alla företag som är anslutna till måleribranschens kollektivavtal ska administrera sina lärlingsärenden i Lärlingsportalen (Ansöka om att anställa en lärling, Anmäla gesällprov, Avsluta en lärlingsanställning, m.m.). Arbetsgivaren ska månadsvis registrera lärlingens arbetade utbildningstimmar i Måleriportalen. Sju dagar efter det datum då timmarna registreras överförs de automatiskt till Lärlingsportalen. Därefter kan arbetsgivaren och lärlingen se utbildningstimmarna i Lärlingsportalen.

Användarkonto i Lärlingsportalen

Samtliga lärlingar som finns registrerade i Lärlingsportalen kan skapa ett användarkonto i Lärlingsportalen. När lärlingen har loggat in på sitt användarkonto kan han/hon se de uppgifter som finns sparade om honom/henne i Lärlingsportalen (anställningar, utbildningstimmar, m.m.).
För att skapa ett användarkonto - följ anvisningarna i användarmanualen ”Ansök om användarkonto i Lärlingsportalen”.

Användarmanualer

I följande användarmanualer finns information om hur du skapar ett användarkonto samt vad du kan se och göra i Lärlingsportalen. Klicka på länkarna nedan för att öppna respektive användarmanual.

- Ansök om användarkonto i Lärlingsportalen

- Logga in i Lärlingsportalen (första gången)

- Logga in i Lärlingsportalen

- Ändra användarprofil (E-post, Användarnamn & Lösenord)

- Lärlingens vyer

- FAQ inloggning i Lärlingsportalen


 
Nästa Föregående