Måleribranschens teoriprov

Sedan 2017-01-01 består måleribranschens gesällprov av ett teoriprov samt ett yrkestekniskt prov. Hittills har provet endast varit obligatoriskt för lärlingar, men från och med 2019-01-01 ska även utlärda målare som vill avlägga gesällprov göra teoriprovet. 

Det teoretiska provet genomför man på egen hand i Lärlingsportalen och såväl lärlingar som utlärda målare behöver användarkonton för att få tillgång till provet.

Det yrkestekniska provet genomförs på samma sätt som tidigare.

Teoriprovet består av 36 frågor som slumpas fram ur en frågebank. Frågorna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från såväl Måleriföretagen i Sverige som Svenska Målareförbundet och omfattar ett axplock från all den yrkesteori som en målare bör ha med sig i sitt yrkesutövande. Frågorna behandlar ett flertal områden, t ex förekommer frågor inom NCS, materialkunskap, arbetsmiljö, löneformer och Hus-AMA. Man kan genomföra provet så fort man fått sin första anställning och skaffat ett användarkonto i Lärlingsportalen. Provet kan genomföras flera gånger. Eftersom frågorna slumpas fram kan alltså provdeltagaren få helt nya frågor vid ett eventuellt omprov. Alla rätt krävs för godkänt.   

Vill du veta mer om vilket innehåll lärlingsutbildningen har kan du ladda ner utbildningsplanen för lärlingar här.

Studieanvisningar till teoriprovet hittar du här.

Så här genomför du teoriprovet
1. Logga in i Lärlingsportalen
(Om du inte har ett användarkonto i Lärlingsportalen måste du först skapa ett sådant. Klicka här för mer information om hur du skapar ett användarkonto i Lärlingsportalen.)

2. Klicka på fliken "Gesällprov"

3. Klicka på knappen "Gör teoriprov" som finns i infoboxen med rubriken "Teoriprov"

4. Svara på frågorna.

5. När du har svarat på samtliga frågor visas en sammanfattning av ditt prov på en webbsida med rubriken "Teoriprov sammanfattning". På denna sida kan du kontrollera dina svar och ändra svaren om du så önskar.

6. Klicka på knappen "Rätta prov" för att rätta ditt teoriprov, ditt provresultat visas då på webbsidan.

7. Om du inte blev godkänd på provet kan du genomföra provet igen genom att klicka på "Lärling" i vänsterkolumnen och därefter följa steg 2-6 ovan.

Teoriprovet är obligatoriskt 
Teoriprovet är obligatoriskt för lärlingar sedan 2017-01-01, men från och med 2019-01-01 är det obligatoriskt för alla som vill avlägga gesällprov. Teoriprovet måste ha avlagts med godkänt resultat innan arbetsgivare anmäler det yrkestekniska provet till MYN-kansliet.


 
Nästa