Måleribranschens nya teoriprov

Måleribranschens Yrkesnämnd har under våren 2016 tagit fram ett teoriprov som från och med årsskiftet 2016/2017  ingår i måleribranschens gesällprov.

Från och med 2017-01-01 består måleribranschens gesällprov av ett teoriprov samt ett yrkestekniskt prov. Det yrkestekniska provet genomförs på samma sätt som tidigare.
Det teoretiska provet genomför lärlingen på egen hand i Lärlingsportalen.

Teoriprovet består av 36 frågor som slumpas fram ur en frågebank. Frågorna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från såväl Måleriföretagen i Sverige som Svenska Målareförbundet och omfattar ett axplock från all den yrkesteori som en målare bör ha med sig i sitt yrkesutövande. Frågorna behandlar ett flertal områden, t ex förekommer frågor inom NCS, materialkunskap, arbetsmiljö, löneformer och Hus-AMA.Lärlingen kan genomföra provet i Lärlingsportalen så fort lärlingen fått sin första anställning och skaffat ett användarkonto i Lärlingsportalen. Provet kan genomföras flera gånger. Eftersom frågorna slumpas fram kan alltså lärlingen få helt nya frågor vid ett eventuellt omprov. Alla rätt krävs för godkänt.   

Vill du veta mer om vilket innehåll lärlingsutbildningen har kan du ladda ner utbildningsplanen för lärlingar här.

Så här genomför lärlingen teoriprovet

1. Logga in i Lärlingsportalen
(Om du inte har ett användarkonto i Lärlingsportalen måste du först skapa ett sådant. Klicka här för mer information om hur du skapar ett användarkonto i Lärlingsportalen.)

2. Klicka på fliken "Gesällprov"

3. Klicka på knappen "Gör teoriprov" som finns i infoboxen med rubriken "Teoriprov"

4. Svara på frågorna.

5. När du har svarat på samtliga frågor visas en sammanfattning av ditt prov på en webbsida med rubriken "Teoriprov sammanfattning". På denna sida kan du kontrollera dina svar och ändra svaren om du så önskar.

6. Klicka på knappen "Rätta prov" för att rätta ditt teoriprov, ditt provresultat visas då på webbsidan.

7. Om du inte blev godkänd på provet kan du genomföra provet igen genom att klicka på "Lärling" i vänsterkolumnen och därefter följa steg 2-6 ovan.

Teoriprovet obligatoriskt från och med 1 januari 2017

Teoriprovet är obligatoriskt från och med 2017-01-01, efter detta datum måste lärlingen ha genomfört teoriprovet med godkänt resultat innan lärlingens arbetsgivare anmäler det yrkestekniska provet till MYN-kansliet.

Samtliga lärlingar som finns registrerade i Lärlingsportalen kan genomföra teoriprovet från och med 2016-09-13.


 
Nästa