Nya arbetskort för lärlingar

I och med digitaliseringen av utbildningsboken har nya arbetskort med uppdaterade utbildningsmoment tagits fram. 

Från och med 16 februari ersätts de gamla arbetskorten med nya. Fortsättningsvis används det här arbetskortet.

Rekommenderad fördelning av utbildningstimmarna över de olika momenten finner du här.


 
Nästa