Utbildningsplan för lärlingar

Med tydliga målsättningar och beskrivningar kring vad som ska ske i respektive utbildningsintervall hoppas MYN att det ska bli enklare för handledare och lärling att tillsammans planera och genomföra en bra och varierad utbildning. I avtalsrörelsen 2017 har måleribranschens parter fastställt en ny utbildningsplan för lärlingar. 

Den nya utbildningsplanen har många fördelar; t ex blir det mycket enklare att förstå utbildningens innehåll och utläsa vad som förväntas av handledare och lärling. Den nya utbildningsplanen gäller från och med 2017-05-20 och ersätter tidigare utbildningsplan.

Ladda ner utbildningsplanen för lärlingar här.

Lärlingsutbildningen har som mål att ge lärlingarna en bred och ändamålsenlig utbildning. Utbildningsinnehållet är framtaget för att underlätta för dig som utbildningsansvarig att planera din lärlings utbildning. Det är arbetsgivarens ansvar att tillse att utbildningen blir genomförd och att lärlingsutbildningen dokumenteras enligt MYN:s anvisningar. 

Lärlingsutbildningen är uppdelad i olika utbildningsperioder och utbildningsmoment. I utbildningsplanen anges dessa i cirkatider. Branschens parter förutsätter att arbetsgivare och lärling för en kontinuerlig dialog om hur utbildningen fortskrider. För lärlingar i individuell utbildning, förr kallat traditionell lärlingsutbildning, ingår tiden för fackteori i utbildningen och för samtliga lärlingar ingår kurser anordnade av företaget eller den fackliga organisationen.

Utbildningen avslutas med examen för måleriyrket, ett gesällprov.


 
Nästa Föregående