SM-kvaltävling Umeå

Datum: Onsdag 17 till fredag 19 februari
Plats: Nolia-mässan, Signalvägen 3, 903 22 Umeå (klicka här för att öppna karta)

Följ oss på:   facebook.com/malare.nu   Youtube   instagram.com/malare.nu

         

Tävlingsresultat

Följande tävlingsdeltagare gick vidare till finalen i Måleri-SM 2016:

1. Laura Silva Mänty, 18 år från Uppsala som går på Bolandgymnasiet i Uppsala
2. Erica Nilsson, 18 år från Råneå som går på Strömbackaskolan i Piteå
3. Sara Löwenstein, 20 år från Timrå som är lärling på Sandå Sundsvall AB i Sundsvall
4. Elina Salo, 19 år från Almunge som går på Bolandgymnasiet i Uppsala
   

Från vänster: Laura, Erica, Sara & Elina
Från vänster: Laura Silva Mänty, Erica Nilsson, Sara Löwenstein och Elina Salo (foto: Torbjörn Jacobsson)

Tävlingsdeltagare

Vid SM-kvaltävlingen i Umeå tävlade följande personer:

1. Tom Eklund, 18 år från Blåsmark som går på Strömbackaskolan i Piteå
2. Pontus Wixner, 19 år från Piteå som går på Strömbackaskolan i Piteå
3. Erica Nilsson, 18 år från Råneå som går på Strömbackaskolan i Piteå
4. Maja Norberg, 16 år från Lit som går på Jämtlands Gymnasium i Östersund
5. Kajsa Ericsson, 17 år från Östersund som går på Jämtlands Gymnasium i Östersund
6. Sara Löwenstein, 20 år från Timrå som är lärling på Sandå Sundsvall AB i Sundsvall
7. Laura Silva Mänty, 18 år från Uppsala som går på Bolandgymnasiet i Uppsala
8. Elina Salo, 19 år från Almunge som går på Bolandgymnasiet i Uppsala
9.

Sebastian Kivelä Blom, 18 år från Uppsala som går på Bolandgymnasiet i Uppsala

Kvaltävlingen pågår i 20 timmar

Vid kvaltävlingen får de tävlande varsitt tävlingsbås som består av tre väggar. Under 20 timmar fördelade på tre dagar ska de tävlande utföra ett antal moment, som domarna sedan poängsätter.

Tävlingsbås SM-kvaltävling 2016
Bilden visar tävlingsbåsens utformning vid SM-kvaltävlingarna 2016. Klicka här för att öppna en måttsatt ritning på tävlingsbåset i PDF-format.

Årets tema är "urban"

Temat för Måleri-SM 2016 är "urban". Det är upp till respektive tävlingsdeltagare att fritt tolka och använda sig av temat i sitt tävlingsbidrag. Vid bedömningen poängsätter domarna hur väl den tävlande har lyckats väva in temat i tävlingsbåsets övergripande design. Snarare än att välja tapet och motiv till den fria dekorationen som innehåller höghus och bilar, så är domarna intresserade av hur tävlingsdeltagarna motiverar och förklarar kopplingen mellan deras design och temat.

Tävlingsmoment och poäng

  1. Fri dekorationsmålning, max 10 poäng.
  2. Tapetsering, max 10 poäng.
  3. Målning av snickerier och dörr, max 20 poäng.
  4. Färgnyansering, max 7 poäng.
  5. Bildöverföring och schablonering, max 29 poäng.
  6. Design, max 13 poäng. Domarna bedömer hur väl tapet, snickerier och den fria dekorationen harmoniserar samt hur väl den tävlande har lyckats väva in temat "urban" i sitt bidrag.
  7. Helhet och yrkesprofessionalism, max 4 poäng.
  8. Hastighetstävlingar, max 2 poäng

Vid bedömningen tar domarna inte bara hänsyn till det slutliga resultatet, utan även till hur bra den tävlande är på att fokusera, ta initiativ, kommunicera, hålla ordning och reda, etc.

Bedömningskriterier
Klicka här för mer detaljerad information om tävlingsmomentens bedömningskriterier.

Materialspecifikation
Klicka här för mer detaljerad information om de material som kommer att användas i de olika tävlingsmomenten.

Verktygsspecifikation
Klicka här för mer detaljerad information om de verktyg som tävlingsdeltagarna erhåller vid tävlingens start.

Träningsunderlag "Bildöverföring och schablonering"
Klicka här för att ladda ner underlaget till tävlingsmomentet "Bildöverföring och schablonering".
Klicka här för att ladda ner schablonen (tryckfärdig PDF).
Vid tävlingens start kommer de tävlande att erhålla motsvarande underlag samt färdiga schabloner.

Tävlingsregler

Grundförutsättningar
- Ett tävlingsbås per tävlingsdeltagare.
- Varje tävlingsbås har tre väggar.
- Mittväggen har en dörr (alt. en blinddörr) med lister.
- Bildöverföringens storlek och placering meddelas vid tävlingens start.
- Färgnyanseringens storlek och placering meddelas vid tävlingens start.

Ytorna inför tävlingsstart
- Väggarna är färdigspacklade och grundmålade (fint stöpplade).
- Sockellister och taklister monteras färdigbehandlade.
- Dörrkarm, dörrfoder samt dörr är endast grundmålade.
- Felaktigheter och skador ska rapporteras direkt.
- Golvet är skyddat med täckpapp.

Under tävlingen
- Tapetsera utan underbehandling kant i kant samt stumt mot list och foder.
- Tapeten ska skäras stumt i vinklar (inga cigarettkanter).
- Tapetens mönsterpassning ska följas.
- Minsta behandling på dörren är ispackling, bredspackling samt två strykningar (gäller framsida och framkant).
- Samtliga fält i färgnyanseringen ska målas i en annan kulör än den kulör som väggytan har vid tävlingens start.
- Endast målning gäller för övriga väggbehandlingar.
- Bildöverföringen ska målas på fri hand. Endast de prefabricerade schabloner som tillhandahålls av Tävlingsledningen vid tävlingens start får användas till bildöverföringen. I bildöverföringens motiv finns en tavelram med skuggningar, dessa delar av motivet får tejpas.
- Tävlingsdeltagarna får prata med domarna, de andra tävlingsdeltagarna och publiken under pågående tävling. Tävlingsdeltagarna får inte prata med sin coach under pågående tävling.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna efter oförutsedda händelser!
 

Kontakt

Presskontakt: Annika Sellberg, 0709-71 12 32, annika.sellberg@halvarsson.se
Pressmaterial
 finns tillgängligt på news.cision.com/se/maleribranschens-yrkesnamnd
Kontaktperson tävlingsledningen:
Gun Nylund, 0770-93 90 33, gun.nylund@maleriforetagen.se
 

Länkar

Nolia

 


 
Nästa