Organisationer

Följande organisationer är involverade i måleribranschens tävlingsverksamhet.

Måleribranschens Yrkesnämnd

Måleribranschens Yrkesnämnd är ett samarbete mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet i rekryterings- och utbildningsfrågor. Måleribranschens Yrkesnämnd ansvarar för den svenska måleribranschens tävlingsverksamhet.

WorldSkills International

WorldSkills International arrangerar Yrkes-VM (WorldSkills Competition) vartannat år. I tävlingen deltar ca 1000 ungdomar från drygt 50 olika länder i ett 50-tal yrken.

WorldSkills Sweden

WorldSkills Sweden har i uppdrag att öka intresset för yrken och yrkesutbildningar bland ungdomar. WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och Staten. Underliggande partners är Utbildningsdepartementet, Myndigheten för skolutveckling och Internationella Programkontoret. WorldSkills Sweden ansvarar för Yrkeslandslaget och Sveriges deltagande i Yrkes-VM samt är arrangör avYrkes-SM.

Länkar

WorldSkills International

WorldSkills Sweden