VM-kvaltävling 2017

Datum: 19-20 januari 2017
Plats: Stockholm

De tre bästa målarna från finalen i Måleri-SM 2016 bildar tillsammans Målerilandslaget. Den bästa landslagsmålaren representerar Sverige i Måleri-VM 2017. Landslagsmålarna granskas och bedöms. Vem är mest kreativ? Vem har säkrast teknik? Vem utvecklas snabbast? Som en del i processen att utse den bästa landslagsmålaren genomför Målerilandslaget en VM-kvaltävling. Resultatet vid VM-kvaltävlingen väger tungt då tävlingsledningen beslutar vem som ska få representera Sverige vid nästkommande Måleri-VM.

Följ oss på:   facebook.com/malare.nu   Youtube   instagram.com/malare.nu

         

Tävlingsresultat

1. Emil Eriksson, 21 år från Rättvik som är lärling på Miljönären Måleri AB i Rättvik
2. Malin Arkelöw, 19 år från Vendelsö som tävlar för Fredrika Bremergymnasiet i Haninge
3. Nathalie Andersson, 21 år från Strängnäs som är lärling på Sandå Södermanland AB i Eskilstuna
   

Målerilandslaget 2016/2017
Målerilandslaget 2016/2017 - Malin Arkelöw, Emil Eriksson och Nathalie Andersson (foto: MYN)

Tävlingsdeltagare

Vid VM-kvaltävlingen deltog de tre medlemmarna i Målerilandslaget 2016/2017 - Emil Eriksson, Malin Arkelöw och Nathalie Andersson.

Tävlingen pågår i drygt 14 timmar

Vid VM-kvaltävlingen 2017 får de tävlande varsitt tävlingsbås som består av två väggar. Under 14 timmar och 15 minuter fördelade på två dagar ska de tävlande utföra ett antal moment, som domarna sedan poängsätter.

Tävlingsbås VM-kvaltävling 2017
Bilden visar tävlingsbåsens utformning vid VM-kvaltävlingen 2017. Klicka här för att öppna en ritning på tävlingsbåset i PDF-format (inkl. mått i cm).

Tävlingsmoment och poäng

  1. Tapetsering, max 10 poäng.
  2. Målning av snickerier och dörr, max 23 poäng.
  3. Bildöverföring och schablonering, max 29 poäng.

Bedömningskriterier
Klicka här för mer detaljerad information om tävlingsmomentens bedömningskriterier.

Materialspecifikation
Klicka här för mer detaljerad information om de material som kommer att användas i de olika tävlingsmomenten.

Verktygsspecifikation
Klicka här för mer detaljerad information om de verktyg som tävlingsdeltagarna erhåller vid tävlingens start.

Träningsunderlag "Bildöverföring och schablonering"
Klicka här för att ladda ner underlaget till tävlingsmoment "Bildöverföring och schablonering". Klicka här för att ladda ner schablon nr. 1 (tryckfärdig PDF). Klicka här för att ladda ner schablon nr. 2 (tryckfärdig PDF). Klicka här för att ladda ner schablon nr. 3 (tryckfärdig PDF). Vid tävlingens start kommer de tävlande att erhålla motsvarande underlag samt färdiga schabloner.

Tävlingsregler

Grundförutsättningar
- Ett tävlingsbås per tävlingsdeltagare.
- Varje tävlingsbås har två väggar.
- En av väggarna har en dörr (alt. en blinddörr) med lister och ”spegellist”.
- Bildöverföringens storlek och placering meddelas vid tävlingens start.

Ytorna inför tävlingsstart
- Väggarna är färdigspacklade och färdigmålade med snickerigrundfärg (fint stöpplade).
- Sockellister och taklister är färdigbehandlade.
- Dörrkarm, dörrfoder samt dörr är endast grundmålade.
- Felaktigheter och skador ska rapporteras direkt.
- Golvet är skyddat med täckpapp. 

Under tävlingen
- Tapetsera utan underbehandling kant i kant samt stumt mot list och foder.
- Tapeten ska skäras stumt i vinklar (inga cigarettkanter).
- Tapetens mönsterpassning ska följas.
- Minsta behandling på dörren är ispackling, bredspackling samt två strykningar (gäller framsida och framkant).
- ”Spegellisten” på dörren ska maskeras/tejpas på utsidan och sparmålas på insidan.
- Endast målning gäller för övriga väggbehandlingar.
- Bildöverföringen ska målas på fri hand. Endast de prefabricerade schabloner som tillhandahålls av Tävlingsledningen vid tävlingens start får användas till bildöverföringen. Schablon nr. 1 får endast användas till att rita/märka ut bildöverföringens övre ytterkanter. Bildöverföringens raka ytterkanter får tejpas.
- Tävlingsdeltagarna får prata med domarna och de andra tävlingsdeltagarna under pågående tävling.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna efter oförutsedda händelser!

Kontakt

Presskontakt: Hannes Hultcrantz, 0733-10 06 01, hannes.hultcrantz@halvarsson.se
Pressmaterial
 finns tillgängligt på news.cision.com/se/maleribranschens-yrkesnamnd
Kontaktperson tävlingsledningen:
Cecilia Holmberg, 0770-93 90 00, cecilia.holmberg@maleriforetagen.se