Bedömningskriterier tävlingsmoment

Tapetsering, max 10 poäng

Bedömningen av detta moment består av tre delar. Kriterierna för att för att uppnå maxpoäng på detta moment är:

Mönsterpassning, 2 poäng
En fototapet alternativt en tapet med sicksack- eller liksidigt mönster uppsatt i mönster enligt tapetanvisningen där mönsterbilden är hel och anpassad så mycket som tapeten tillåter mellan måtten 150 – 200 cm från golvet. Tapeten ska vara uppsatt med hela våder (på bredden) över hela väggytan och mönstret ska vara väl disponerat.

Skärning, 5 poäng
En helt rak skärning med ett minimalt utsläpp på lister.

Yta/ finish, 3 poäng
Tapeten ska vara slät och helt utan synliga defekter av klisterfläckar på tapet och snickerier samt ha täta skarvar. Tapeten ska vara uppsatt med hela våder och en bra disponering över väggytan men ska vara delad i hörn.

Målning av snickerier (dörrkarm och -foder) och dörr, max 23 poäng

Bedömningen av detta moment består av tre delar. Kriterierna för att uppnå maxpoäng på detta moment är:

Jämnhet, 10 poäng
En fyllig och helt slät yta utan synliga penselränder och skräp.

Täckning, 10 poäng
Kriteriet för denna bedömning är att färgen täcker underliggande yta/kulör. Här är bedömningen subjektiv.

Precision, 3 poäng
”Spegellisten” på dörren maskeras/tejpas på utsidan och sparmålas på insidan med skarpa och raka linjer, stumt i vinkel.

Bildöverföring, max 14 poäng

Bedömningen av detta moment består av tre delar. Kriterierna för att för att uppnå maxpoäng på detta moment är:

Täckning, 4 poäng
Färgen ska täcka underliggande yta/kulör. Här är bedömningen subjektiv.

Precision, 6 poäng
Tio på förhand bestämda mätpunkter kontrollmäts enligt nedan. Mätpunkterna ska inte avvika med mer än 1 mm från det korrekta måttet. Skarpa och raka linjer utan synliga streck efter uppskissningen i och utanför motivet.

Finish, 4 poäng
Ytan ska vara slät och utan synliga penselränder, inga fetkanter (sparvallar) i kanterna och ingen synlig smuts på motiv och omkringliggande ytor.

Schablonering, max 5 poäng

Bedömningen av detta moment består av tre delar. Kriterierna för att för att uppnå maxpoäng på detta moment är:

Täckning, 2 poäng
Färgen ska täcka underliggande yta/kulör. Här är bedömningen subjektiv.

Precision, 2 poäng
Tio på förhand bestämda mätpunkter kontrollmäts enligt nedan. Mätpunkterna ska inte avvika med mer än 1 mm från det korrekta måttet. Skarpa och raka linjer utan synliga streck efter uppskissningen i och utanför motivet.

Finish, 1 poäng
Ytan ska vara slät, ingen synlig smuts på motiv och omkringliggande ytor.

Mått bildöverföring och schablonering, max 10 poäng

Tio på förhand bestämda mätpunkter i bildöverföringen och schablonerna kontrollmäts. Samtliga tävlingsdeltagare bedöms utifrån samma mätpunkter. Tävlingsdeltagarna känner inte till mätpunkterna. Minst tre av kontrollmåtten är diagonalmått. Korrekt mått ger en poäng, 1 mm fel ger 0,75 poäng, 2 mm fel ger 0,5 poäng, 3 mm fel eller mer ger 0 poäng.


 
Nästa