MYN-kansliet semesterstängt vecka 28-31

Under perioden för byggsemestern håller MYN-kansliet semesterstängt. Skälen till detta är flera, men det största är att kansliet kraftigt reducerat sin personalstyrka jämfört med tidigare år. 

Läs mer

Lärlingsportalen för yrkeslärare

Nu har MYN driftsatt Lärlingsportalen, MYN:s nya IT-system som ersätter lärlingens tidigare utbildningsbok i papper.

Läs mer

Ökade möjligheter med validering

För den som vill arbeta som målare men som saknar gymnasieutbildningen, innebär valideringen att alternativa dörrar in i branschen öppnas. En målare som har validerats, får ett valideringsintyg som ger en tydlig bild över vilka kunskaper individen har och inte har, samt vilka momenten är där det behövs mer träning. Under förra året validerades 105 personer.

Läs mer