Lärlingsportalen för lärlingar

Lärlingsportalen är måleribranschens datasystem för dokumentation och administration av lärlingarnas måleriutbildning. Nu kan du som är lärling se dina utbildningstimmar i Lärlingsportalen.

Läs mer

Nya rutiner för beställning av ID06-kort till elever

MYN har sedan flera år haft avtal med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, för beställning av ID06-kort till gymnasieelever. Detta har skett genom att skolorna använt BYN:s system för ändamålet även för målerielever. 

Läs mer

Ökade möjligheter med validering

För den som vill arbeta som målare men som saknar gymnasieutbildningen, innebär valideringen att alternativa dörrar in i branschen öppnas. En målare som har validerats, får ett valideringsintyg som ger en tydlig bild över vilka kunskaper individen har och inte har, samt vilka momenten är där det behövs mer träning. Under förra året validerades 105 personer.

Läs mer
 
Nästa Föregående