Ny yrkeslärarutbildning

Högskoleverket jobbar just nu med regeringsuppdraget att utarbeta ett förslag till särskilda behörighetskrav för yrkeslärarutbildningarna.

Den stora förändringen i GY2011 är att yrkeslärarutbildningen bara kommer att omfatta den pedagogiska delen. Den yrkesmässiga behörigheten ska i stället bedömas hos den sökande.

För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper ska vara likvärdiga håller man på att formulera behörighetskrav och yrkeskriterier för varje ämne. Det gäller att beskriva de praktiska kunskaper en yrkeslärare måste ha för att kunna undervisa: Vad betyder egentligen ”gedigen erfarenhet” och ”kvalificerat yrkeskunnande” i praktiken?

De formulerade kraven och kriterierna granskas och justeras just nu av företrädare för respektive bransch. Som en första pilot kommer förslagen sedan att testas på fem industrirelaterade program: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, samt VVS- och fastighetsprogrammet.


 
Nästa