Give-aways

Beställningar av give-aways kan göras via inger.cehlin@maleriforetagen.se .

Beställningen måste innehålla följande uppgifter:

  • skola
  • kontaktperson
  • telefon/mejl
  • gatuadress
  • antalet elever som förväntas delta i aktiviteten

Våra give-aways

Färgburksöppnare (snickarpennan och vattenpasset är slut).

Give-aways


 
Nästa