Lärarkonferensen 2017 är inställd

Vid den senaste lärarkonferensen meddelade MYN att konferensen framöver ska genomföras vartannat år. Tanken var då att vi skulle bjuda in måleriyrkeslärare och skolledare till en ny konferens under höstlovet 2017. Efter att MYN:s resurser reducerats rejält inför verksamhetsåret 2017 har vi tyvärr beslutat att ställa in lärarkonferensen. 

Måleriyrkeslärare och skolledare är fortsatt viktiga målgrupper för måleribranschen och vi hoppas att kunna återuppta lärarkonferenserna längre fram. Vi vet dock inte när detta blir möjligt. Fram till dess fortsätter vi arbetet med att utveckla och fylla vår hemsida och våra konton på sociala medier med aktuell information för er att ta del av. 

Vi önskar er en härlig hösttermin!

MYN-kansliet 


 
Nästa