MYN-kansliet semesterstängt vecka 28-31

Under perioden för byggsemestern håller MYN-kansliet semesterstängt. Skälen till detta är flera, men det största är att kansliet kraftigt reducerat sin personalstyrka jämfört med tidigare år. 

Stängningen av kansliet under denna period får ett antal konsekvenser:

Ingen telefonsupport kommer att kunna ges till företag och lärlingar i frågor om Lärlingsportalen, anställningsärenden eller gesällprov.

Inga nya användarkonton kommer att kunna registreras i Lärlingsportalen. Lärlingar och yrkeslärare som ansöker om användarkonto under denna period får sina ansökningar behandlade när kansliet åter öppnar. Så här gör du för att ansöka om användarkonto: http://www.malare.nu/Malare/Utbildning/Larlingsportalen-for-larlingar/

Företag kan fortfarande få tillgång till Lärlingsportalen genom Måleriportalen, men inga lärlingsansökningar kommer att kunna hanteras under denna period. Företag ska skicka in ansökningar som vanligt och kansliet hanterar dessa så fort som möjligt. Information om hur du gör hittar du här: http://www.malare.nu/Arbetsgivare/Larling/Att-anstalla-en-larling/

Inga gesällprov kommer att kunna administreras under denna period. Det innebär att inga praktiska prov kommer att kunna genomföras förrän MYN-kansliet öppnar igen. Arbetsgivare ombeds att inte planera in praktiska gesällprov under denna period. Teoriprovet kan lärlingarna givetvis göra ändå, under förutsättning att de har ett användarkonto i Lärlingsportalen. Information om teoriprovet hittar du här: http://www.malare.nu/Malare/Utbildning/Maleribranschens-nya-Teoriprov/

Frågor om ovanstående kan ställas till MYN-kansliet fram t o m den 7:e juli 2017.
MYN-kansliet öppnar igen måndagen den 7:e augusti.

Vi önskar dig en härlig sommar!
MYN-kansliet


 
Föregående