Nya rutiner för ID06-kort

MYN har sedan flera år haft avtal med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, för beställning av ID06-kort till gymnasieelever. Detta har skett genom att skolorna använt BYN:s system för ändamålet även för målerielever. 

Med anledning av GDPR-reglerna kommer BYN att stänga ner sitt system för registrering av elever och därmed att avsluta sitt avtal med MYN. BYN:s system kommer att vara i drift t o m 2018-08-31. Skolor och yrkeslärare kan fram till dess registrera elever som behöver nytt ID06-kort enligt ordinarie rutiner. 

Från 2018-09-01 kommer skolor att behöva beställa ID06-kort själva från någon av de av ID06 ackrediterade leverantörerna. För de elever som börjar årskurs 2 till hösten 2018 bör lärare beställa ID06-kort om detta inte redan är gjort. Elever som påbörjar årskurs 3 bör samtliga ha kort som räcker skolgången ut. I dagsläget har måleribranschens parter inte fattat beslut om måleribranschen ska fortsätta sin subventionering av kortkostnaden för gymnasieelever efter 2018-08-31. MYN återkommer med mer information när beslut fattats.

Om du har frågor om beställning av ID06-kort och hur de nya rutinerna påverkar din skola kan du höra av dig till MYN-kansliet.