April 2016

Tio målartalanger klara för finalen i Måleri-SM 2016

I två tuffa SM-kvaltävlingar i Umeå och Stockholm har nu sammanlagt 20 unga målare tävlat mot varandra och visat upp sina talanger. De tio bästa målarna från kvaltävlingarna kommer att möta varandra i finalen i Måleri-SM 2016. 

Malin Arkelöw var den som fick högst totalpoäng i SM-kvalet.

– Det känns otroligt roligt att det gick så bra i tävlingen. Jag är lite chockad och förvånad och har inte riktigt hunnit smälta vinsten ännu. Nu är det bara att börja ladda inför den stora finalen i Malmö, säger Malin Arkelöw.

Finalen i Måleri-SM 2016 går av stapeln i Malmö den 11 till 13 maj i samband med Yrkes-SM.

– Att tävla i Måleri-SM är tufft, både mentalt och fysiskt. Alla tävlingsdeltagare i SM-kvalet har kämpat hårt under de tre tävlingsdagarna. De tio finalisterna kan nu pusta ut en kort stund, därefter startar deras uppladdning inför SM-finalen, säger Jonas Fornelius, projektledare för Måleri-SM på Måleribranschens Yrkesnämnd.

De tre målare som tar medalj i SM-finalen bildar tillsammans Målerilandslaget. Den bästa landslagsmålaren får representera Sverige i Måleri-VM 2017, som genomförs den 14 till 19 oktober  i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten.

Mer information om Måleri-SM och de andra måleritävlingarna finns på www.malare.nu/Tavlingar.

Måleri-SM 2016Branschutbildningen får ett modernt innehåll

Måleribranschens parter har sedan 2014 arbetat med att uppdatera innehållet i den branschutbildning som lärlingar genomgår under perioden 3000 - 6800 utbildningstimmar. Branschutbildningen är 40 timmar lång och kallades tidigare just 40-timmarsutbildning. 

Arbetet med den nya utbildningen har präglats av många positiva diskussioner parterna emellan, med en hög grad av samförstånd. Kursmaterialet är nu klart och det kommer att användas redan under några av vårens branschutbildningar. Från och med hösten 2016 ska materialet användas vid alla branschutbildningar.

Syftet med branschutbildningen är att ge deltagarna en bra bild av hur måleribranschen idag fungerar och vilka spelregler som gäller. Parternas roller berörs liksom målarens rättigheter och skyldigheter. Innehållet i utbildningen är till stora delar nytt och fokus i utbildningen ligger numera på kollektivavtalet och hur det fungerar, inte på prislistan och dess punkter, en förändring som båda parter varit drivande i att få till.

Nytt i utbildningen är bland annat att avsnitt om lärlingens roll i företaget, dvs. vad det innebär att vara anställd och del av ett lag har lagts till. Materialet har även fått nya delar som handlar om lärlingsutbildningen, arbetsmiljö och jämställdhet i branschen - även kallat en inkluderande arbetsplats.

Med dessa förändringar hoppas MYN att utbildningen på ett bättre sätt ska motsvara de förväntningar som arbetsgivare, lärlingar och branschens parter har på en modern branschutbildning och samtidigt hjälpa till att ge lärlingarna en bättre förståelse för hur måleribranschen fungerar.   Glöm inte Skolverkets handledarutbildning!

Under 2015 lanserade Skolverket sin handledarutbildning för handledare som tar hand om elever under APL. Handledarutbildningen ska ge handledare, både de som har elever med skolförlagd utbildning som de som har gymnasiala lärlingar, en bättre förståelse för utbildningen i gymnasieskolan och vilket ansvar som åligger skolan respektive företaget. Utbildningen ska även göra handledaren bättre förberedd inför det utbildningsuppdrag som företaget och skolan kommit överens om.

Många lärare deltog i Skolverkets lanseringskonferenser under 2015. Även representanter från MYN deltog vid några av dessa tillfällen. MYN:s uppfattning är att Skolverket har gjort ett mycket bra jobb och att handledarutbildningen kommer att vara ett mycket användbart verktyg i att göra elevernas APL ännu bättre. 

Utbildningen är gratis, görs på distans och är öppen för alla . Den är uppdelad i olika moduler, så man behöver inte göra allt på en gång, men totalt räknar Skolverket att utbildningen motsvarar ungefär 2 - 3 dagar, inklusive tid för reflektion.

Handledarens engagemang är avgörande för elevens resultat under APL-perioden. MYN vill på detta vis påminna yrkeslärare som utbildar målare att informera handledare om handledarutbildningen och vikten av att handledarna genomgår utbildningen.

Mer information om handledarutbildningen hittar du på Skolverkets hemsida.Elevkullarna små - men nästa år vänder det!

Elevkullarna i gymnasieskolan har under det senaste decenniet konstant minskat i storlek. Detta har givetvis påverkat hur många elever som söker sig till de yrkesinriktade programmen. Skolverket räknar dock med att vi nu har nått botten och att det redan från läsåret 2016/2017 vänder till en positiv trend. Ökningen förväntas pågå minst intill läsåret 2023/2024.

Den statistik som Skolverket redovisat för Bygg- och anläggningsprogrammet för läsåret 2015/2016 visar att vi nu har färre elever än på många år på inriktning måleri. 583 elever valde inriktning måleri i ÅK 2 läsåret 2015/2016. Det motsvarar en minskning på 8 %, den största förändringen på Bygg- och anläggningsprogrammet. Inriktningar som anläggningsfordon, mark och anläggning och plåtslagare har istället ökat sin attraktionskraft.

Antalet tjejer som väljer måleri sjunker även detta år. Antalet tjejer på programmet är nu nere på, för vårt yrke, låga 31%, i ÅK 2 är siffran 29%. Det blir en utmaning för MYN att tillse att måleriyrket inte förlorar sin attraktionskraft och sjunkande elevkullar kan inte tillskrivas hela orsaken till utvecklingen."Detta är en utveckling som är problematisk för branschen.

Branschen arbetar aktivt med mångfaldsfrågan och det är naturligtvis inte bra att siffrorna sjunker trots de insatser som vi gör. En god mångfald är positiv för såväl branschen som för arbetsmiljön och resultatet. Vi får helt enkelt på nytt diskutera hur vi ska ta oss an denna utmaning framöver." - Jonas Lindberg, kanslichef på MYN.   

Om du är intresserad av Skolverkets statisktik hittar du mycket information på Skolverkets hemsida.Examenspaket

Anza ger målar­studenter en bra start och finish

I år vill Anza gratulera alla nyutexaminerade målarstudenter med ett fint startkit, som delas ut på studentdagen.

I startkitet ingår ett antal utvalda proffsprodukter som ger en bra start på yrkeskarriären. Samtliga avgångsklasser på gymnasieutbildningar inom måleri i Sverige har möjlighet att få ett presentkit per student kostnadsfritt. Se till att dina studenter inte går miste om detta erbjudande och ta kontakt med Anza för mer information på info@anza.se eller 036-376300. Hör av dig till Anza senast 15 april med din bokning.


 
Nästa