December 2015

Skolverkets nya statistikverktyg

Som yrkeslärare har du nytta av att känna till hur många elever som utbildas till målare, både i riket och i din region. Ofta får MYN frågor om statistik och vilka skolor som utbildar målerielever. MYN vill därför passa på att tipsa dig om Skolverkets statistikverktyg SIRIS.

SIRIS är en webbplats där Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat. Det är Skolverkets sätt att göra den information som Skolverket samlat in eller producerat om skolors verksamhet och resultat mer tillgänglig. SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem.

I SIRIS kan du som yrkeslärare lätt följa hur många elever som valt måleriinriktningen de senaste åren, deras resultat och hur dessa är fördelade över landet. Statistiken kan man få både i tabellform och redovisat geografiskt, på karta. Kanske är det så att det finns elevunderlag i ert närområde som inte har någon måleriinriktning? Är det någon skola som särskilt utmärker sig avseende elevernas studieresultat? Är det någon särskild skola eller kommun som lockar inpendlande elever?

En finess i SIRIS är att man även kan få underlag på hur sysselsättningen ser ut efter examen. Det finns tydliga kartor som visar i vilka områden som flest utexaminerade elever är kvar i branschen 1, 3 och 5 år efter examen. 

Ju mer du vet om eleverna och deras möjligheter till anställning desto bättre! Så gör gärna en djupdykning i statistiken! 

http://siris.skolverket.se

SIRISNationella programrådet diskuterar högskolebehörighet 

I kölvattnet kring att första elevkullen lämnat GY-11 har diskussionen om högskolebehörighet åter blossat upp i nationella programrådet. Byggbranschens olika branscher som är representerade i rådet har lite olika syn på vikten av att eleverna automatiskt, inom ramen för ordinarie kursutbud i inriktningen, ska få högskolebehörighet.

En fördel med GY-11 var att elever fick mer tid till karaktärsämnesutbildningen. Det i sin tur gör eleverna mer anställningsbara. Denna åtgärd ledde till att kurser som krävdes för högskolebehörighet blev valbara för eleven, dvs. de ingick inte i det ordinarie kursutbudet för inriktningen. Många skolor har under de senaste åren hittat bra rutiner för att erbjuda "högskolepaketet" till de elever som velat komplettera sin gymnasiala yrkesexamen med högskolebehörighet. Erfarenhet har dessvärre också visat oss att skolorna inte alltid gör det enkelt för eleverna att välja att läsa in högskolebehörigheten. Schemaläggning av dessa kurser på ickefördelaktiga tider och under APL-perioder har förekommit.

- Personligen tror jag inte på att alla elever ska tvingas att läsa kurser för högskolebehörighet, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen. Finessen med GY-11 var att eleverna skulle få valmöjligheten att fördjupa sig i sitt karaktärsämne eller läsa in högskolebehörigheten. Att åter gå åt att kurserna blir obligatoriska vore, i min mening, att ta ett steg bakåt mot den gamla gymnasieskolan.
Måleribranschens yrkesnämnd har diskuterat frågan om högskolebehörighet, men inte kunnat enas om en uppfattning i frågan.Hand som målar

Måleribranschen anställer rekordmånga lärlingar!

2015 ser ut att bli ett rekordår när det gäller antalet anställda lärlingar. I år beräknar MYN att antalet lärlingsanställningar passerar 900 stycken. 

- Det är otroligt bra för en bransch med drygt 13000 målare att anställa så många lärlingar, säger Jonas Lindberg, kanslichef på Måleribranschens Yrkesnämnd. Vissa dubbletter finns i statistiken, dvs. att en lärling fått flera anställningar under året, men räknat i antalet arbetstillfällen som erbjuds är det toppen!

Samtidigt meddelar MYN att långt ifrån alla elever som lämnar Bygg- och Anläggningsprogrammets måleriinriktning får en anställning i branschen. Enligt MYN beror det på flera saker, en överrekrytering till inriktningen är en viktig sådan, men man ser också en tydlig tendens att måleriföretag rekryterar ur andra grupper av arbetssökande.  Gott nytt år!

MYN önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


 
Nästa Föregående