Maj 2015

Jenny tränar inför VM i Brasilien

I november 2014 vann Jenny Albertsson Målerilandslagets VM-kvaltävling i Stockholm. Tävlingsledningen utsåg därefter Jenny till Sveriges representant i Måleri-VM 2015, som går av stapeln i São Paulo i Brasilien den 11-16 augusti. 

Sedan dess har Jenny tränat, tränat och tränat. Och tränat. Som en del i Jennys träningsprogram genomförde hon en träningstävling den 26-28 mars, som innehöll samtliga tävlingsmoment som ingår i VM-tävlingen. Coacherna kunde då konstatera att Jennys träning ger resultat, prestationen vid träningstävlingen var klart bättre än vid tidigare tävlingar. Baserat på Jennys prestation vid träningstävlingen har hon och hennes coacher utformat ett träningsprogram som sträcker sig fram till VM-tävlingen. Så nu återstår träning, träning och träning. Och träning.


Jenny har haft ett tufft träningsprogram och jobbat stenhårt. Hon är verkligen jätteduktig. Det ska bli kul att följa henne under VM. – Jonas Fornelius, Tävlingsansvarig MYN.

Mer information om Måleri-VM 2015 finns på www.malare.nu/Tavlingar/Maleri-VM-2015.

Jenny Albertsson tränar inför måleri VMInför första anställningen

Det är många elever som står inför den första anställningen och det är då viktigt att tänka på några saker. Niklas Holmqvist, yrkesutbildningsansvarig på Svenska Målareförbundet, delar här med sig av sina bästa råd.

Anställningsbevis
Se till att du får ett anställningsbevis. Anställningsbeviset ska skrivas i samband med att anställning sker, dock senast en månad efter anställningstillfället. Behåll en kopia på anställningsbeviset eftersom det är ditt kvitto på det du och arbetsgivaren kommit överens om.

Kollektivavtal
Kontrollera att företaget som du ska arbeta på har kollektivavtal. Utan kollektivavtal för måleriyrket är det stor sannolikhet att du går miste om timmar i din lärlingsutbildning. Du kan se att arbetsgivaren har kollektivavtal via Målareförbundets avdelning på orten där du bor. 

Godkänd lärlingsplats
Se alltid till att arbetsgivaren ansökt till Måleribranschens Yrkesnämnd om att få ha dig som lärling på företaget. Om det inte finns en ansökan som blivit godkänd, riskerar du att förlora dina timmar i din lärlingsutbildning. 

Verktygsutrustning
Så snart du påbörjat din första anställning ska arbetsgivaren ge dig en komplett verktygsutrustning. Vad den ska innehålla hittar du på MYNs hemsida.

Hälsoundersökning
Du ska genomgå en hälsoundersökning senast två månader efter att du börjat på företaget. Syftet med hälsoundersökningen är att ge dig vägledning i ditt framtida yrkesval. Resultatet från hälsoundersökningen är din egendom.

Utbildningsplan
Ta reda på vad som förväntas av dig i din lärlingsanställning. Det finns en utbildningsplan vilken både du och arbetsgivaren måste följa. Utbildningsplanen är framtagen av Målareförbundet och Måleriföretagen. En lärlingsutbildning handlar inte endast om timmar i utbildningsboken. Det handlar också om att du som lärling ska lära dig yrkets alla olika delar. Målet är att du ska bli en självgående yrkesmålare. Du ska leverera ett högt kvalitativt resultat och det ska göras tidseffektivt.


Vi yrkesmålare arbetar ofta från olika ställningar och många av oss använder skylifts på sommaren. Du som lärling ställs ofta inför att arbeta med dessa hjälpmedel. Det krävs utbildning för att bygga ställningar och för att hantera en skylift. Det ska med andra ord finnas någon som gör dessa delar ifall du själv saknar behörigheten.  

På www.malare.nu hittar du mer information och tips. Där finns anvisningar för gesällprovet som hjälper dig som lärling att få en bild av vad du och arbetsgivaren ska göra under utbildningen för att du ska kunna avlägga ett godkänt gesällprov i sista utbildningsintervallet.

Välkommen som lärling i måleribranschen och hoppas att du kommer få det riktigt bra. Måleriyrket är roligt och kreativt, vi träffar mycket människor och ställs ofta inför utmaningar. Lycka till!Slarva inte med arbetskortet! 

Under sommaren påbörjar många lärlingar sin första anställning i måleribranschen. Den första anställningen är spännande och det är många nya intryck. Det är många saker som är viktiga att komma ihåg under utbildningstiden, i synnerhet arbetskortet. Det är det enda sättet för dig som lärling att i efterhand kunna styrka din utbildning.

I arbetskortet ska lärlingen dokumentera vilka arbetsuppgifter som utförs och arbetskortet ska signeras av lärlingens handledare som lämnar in korten till företaget. Företaget ansvarar sedan för att rapportera in lärlingens timmar till MYN via Lärlingsportalen. Arbetskortet är lärlingens sätt att bekräfta för MYN hur många timmar som genomförts om det skulle uppstå problem under resans gång.

Som elev ska du också fylla i ditt arbetskort när du jobbar på skolloven. Arbetskorten ska signeras av arbetsgivaren och lämnas in till din yrkeslärare när du är tillbaks i skolan. Yrkesläraren tillser sedan att dina arbetade timmar förs in i lärlingsportalen. 
 
Läs den rekommenderade fördelningen av utbildningstimmarBeställ examenspaket

Anza ger målar­studenter en bra start och finish

I år vill Anza gratulera alla nyutexaminerade målarstudenter med ett fint startkit, som delas ut på studentdagen.

I startkitet ingår ett antal utvalda proffsprodukter som ger en bra start på yrkeskarriären. Samtliga avgångsklasser på gymnasieutbildningar inom måleri i Sverige har möjlighet att få ett presentkit per student kostnadsfritt. Se till att dina studenter inte går miste om detta erbjudande och ta kontakt med Anza för mer information på info@anza.se eller 036-376300. Hör av dig till Anza senast 10 maj med din bokning.Lärlingsportalen

Följ utbildningen i Lärlingsportalen

Från och med i år kan lärlingar som fått en utbildning skaffa ett användarkonto i Lärlingsportalen. På så sätt kan lärlingen själv se vad som registrerats på honom/henne i Lärlingsportalen och följa upp sin egen utbildning. MYN hoppas att denna funktion blir ett bra hjälpmedel för lärling och arbetsgivare i dialogen om hur utbildningen ska planeras och läggas upp. Eftersom information först rapporteras i Lärlingsportalen när en elev på Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning måleri, tar examen, kan inte elever logga in i portalen.

Mer information om hur du som lärling skaffar ditt användarkonto finns på MYN:s hemsida.Hand med pensel

Verktygsutrustning för lärlingar

Måleribranschens Yrkesnämnd tog 2012 fram en verktygslista som styr innehållet i lärlingarnas verktygsutrustning. Det är MYN:s uppfattning att skolan ska erbjuda samma utrustning under utbildningstiden.
 
Verktygsutrustningen som används under utbildningstiden i gymnasieskolan eller vid vuxenutbildning är skolans egendom. När eleven får sin första lärlingsanställning hos ett måleriföretag så ansvarar företaget för att förse sin lärling med fullständig verktygsutrustning.
 
Ta del av hela verktygslistan.


 
Nästa