Mars 2013

Måleri på riktigt

Det är dags för landets målarelever att gå ut på praktik eller Arbetsplatsförlagt lärande, APL. Eleverna får möjlighet att testa på yrket som målare och sätta teoretisk och praktisk kunskap på prov i det verkliga arbetslivet. Studenterna får lära sig att arbeta i team och samarbeta med andra yrkesgrupper samtidigt som de hanterar målaryrket. 

Elever som presterar bra och som är på en praktikplats som behöver anställa fler målare, har stora chanser att få jobb både under sommaren och efter avslutade studier.

Men hur får man ut så mycket som möjligt av den praktiska delen i utbildningen? Lärare, handledare och elever bidrar tillsammans till att det blir en lärorik och viktig erfarenhet. Genom att få vara på arbetsplatsen som en del i arbetslaget blir eleven bättre förberedd på den verklighet som väntar efter utbildningen – arbetslivet. 

Att arbeta som målare är ett socialt och skapande yrke. Den praktiska erfarenheten handlar lika mycket om att öva upp själva hantverket som att kunna arbeta i grupp samt utvecklas som medarbetare och anställd. 

Första penseldragen i arbetslivet

Jenny Störvold pluggar tredje och sista året på byggprogrammet med inriktning på måleri på Jämtlands Gymnasium Palmcrantz i Östersund. Under hennes två sista år varvas teoretisk utbildning med praktisk erfarenhet. Jenny har väldigt positiva erfarenheter från sin praktik hos måleriföretag och berättar att hon nu känner sig väl förbered inför yrket som målare. Praktiken har lett till många viktiga insikter.

– Det är ok att göra fel. Alla kollegor vet att det är första gången du utför ett jobb, på riktigt. Mitt bästa råd till dig som ska ut på praktik för första gången är att försöka tro på dig själv och att du klarar det, säger Jenny Störvold.

Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, är en viktig och för de allra flesta väldigt rolig del i en målares utbildning. I skolan läggs grunderna för eleverna och på arbetsplatsen får de utöva sina kunskaper i det verkliga arbetslivet.

Bo Berglund arbetar som lärare på Jämtlands Gymnasium Palmcrantz och är engagerad i frågorna som rör APL. Han tycker att den praktiska erfarenheten är en väldigt viktig del för eleverna.

– I skolorna hjälper vi eleverna att lägga grunderna. På arbetsplatserna får de, med hjälp av handledaren och kollegorna, ta del av det verkliga arbetslivet och får chans att utvecklas vidare i sin yrkesroll. Det innebär en enorm trygghet i yrket när eleverna sedan kommer ut i arbetslivet, säger Bo Berglund, lärare på Jämtlands Gymnasium Palmcrantz.

På Jämtlands Gymnasium Palmcrantz är APL-perioden, som består av totalt 20 veckor, uppdelad på olika arbetsplatser under fyraveckorsperioder. Genom att vara på flera olika platser och träffa olika medarbetare och handledare, får eleven bred kunskap med många olika erfarenheter. Den praktiska delen i elevens utbildning ska skapa förståelse för hela verksamheten – från praktiska målerifärdigheter till kundrelationer och företagande. Målareleven får chans att utveckla de lärdomar som kommit ur den teoretiska utbildningen och får lära sig samarbeta med andra yrkesgrupper och hantera måleriyrket.

Conny Bergström har själv varit elev på Jämtlands Gymnasium Palmcrantz och är idag en av de målare som agerar handledare åt eleverna som är på APL. I rollen som handledare får Conny hjälpa eleverna att skapa bryggan mellan utbildning och verklighet.

– Eleverna får lära sig saker på ett visst sätt på skolan. Här får de testa själva, både på skolans sätt och på mitt. Efter det kan de själva skapa sina egna sätt att arbeta. Det är samtidigt viktigt att inte ha allt för höga krav på eleverna. De ska inte behöva stressa utan ska få möjlighet att hitta sina egna sätt att jobba och känna att de gör ett bra jobb, säger Conny Bergström.

Genom den praktiska erfarenheten på arbetsplatsen, känner Jenny att hon vågat börja ta för sig mer. Hon har på senaste tiden fått arbeta mycket själv och fått både planera och genomföra jobb, på egen hand.

– Jag har lärt mig att tänka nytt och vågar ta för mig mer vilket gjort att jag är mycket mer säker i min roll som målare. Nu kan jag komma med egna idéer och förslag och jag lär mig nya saker hela tiden, säger Jenny Störvold.

Genom att elever, lärare och handledare arbetar tillsammans, får eleven på APL en fantastisk möjlighet att komma ut i arbetslivet som en väl förberedd och självsäker medarbetare. Så i vilken roll du än befinner dig, spelar du en viktig roll för dina framtida medarbetare.

Få ut det mesta av APL-perioden

Att praktiken ska fungera bra är så klart viktigt för alla inblandade. Det finns ett antal faktorer att tänka på inför den kommande erfarenheten på arbetsplatsen. Vad ska du som elev tänka på, och hur kan lärare hjälpa till att förbereda studenterna? 

LYSSNA & LÄR. Det finns flera sätt att lösa en uppgift på, var öppen för alla möjligheter innan du själv bestämmer hur du på bästa sätt löser den.

HA ROLIGT. Att vara målare är ett socialt yrke där man träffar mycket människor. Om du har kul så bidrar du till den positiva stämningen på arbetsplatsen.

TA FÖR DIG. Tro på dig själv och ta för dig, det är nu du har möjlighet att testa dig fram och lära dig. Det är ok att göra fel.

VISA ATT DU ÄR INTRESSERAD. Ställ frågor och visa att du vill lära dig, det ökar dina chanser att passa in och att få anställning i framtiden.

VAR EN GOD AMBASSADÖR. Du jobbar med ett serviceyrke och har ett ansvar – både mot kunder och mot företaget som du arbetar för.


 
Nästa