Nummer 2, 2012

Utbildningsboken digitaliseras

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) driver sedan 2011 ett projekt vars syfte är att ersätta dagens utbildningsbok i papper med en digital motsvarighet. Inom MYN har systemet arbetsnamnet ”IT-plattform MYN”.

IT-plattform MYN är inte bara en digital utbildningsbok utan också ett administrativt IT-system för MYN-kansliet, måleriföretaget, gesällprovsgranskaren, m.fl. som ska användas vid hantering av lärlingsärenden.

För att minimera administrationen för måleriföretagen har IT-plattform MYN kopplats ihop med Måleriportalen och båda plattformarna använder samma användarnamn och lösenord. Lärlingens arbetade timmar som måleriföretaget registrerar i Måleriportalen överförs automatiskt till IT-plattform MYN.För att ge företaget en bra överblick finns samtliga lärlingar som är anställda i måleriföretaget listade i företagets start-vy. Där kan man sedan klicka sig vidare för att få mer detaljerad information om en viss lärling.

Blanketthanteringen har också förenklats och ersatts med webbformulär och IT-plattform MYN kommer löpande att förse företaget med information, t.ex. när en lärling har bytt lönekategori eller när företaget kan ansöka om ersättning för genomförd branschutbildning.

Vid lanseringen kommer MYN-kansliet att samla in samtliga utbildningsböcker och registrera dessa i IT-plattform MYN. Mer information om detta kommer att skickas ut till samtliga måleriföretag inom kort.

Deltagarrekord på lärarkonferensen

Måleribranschens Yrkesnämnd, MYN, bjuder varje år under höstlovet in landets yrkeslärare i måleri till en konferens. Syftet med konferensen är att informera lärarna om vad som sker i måleribranschen och hur måleribranschens parter, Målaremästarna och Svenska Målareförbundet, ser på utbildningsfrågor.

Årets konferens, som gick av stapeln på Piperska Muren i Stockholm, hade ett program som var fullspäckat med information och aktiviteter. Som ett axplock kan nämnas att Liber informerade om sitt digitala utbildningsmaterial för målare, Skolverket om gymnasiearbetet, Alcro-Beckers informerade om trender på materialsidan och branschen om utbildning till målare och det nya gesällprovet. 
– Mycket vikt läggs vid att lärarna får en chans att träffas, diskutera aktuella ämnen och ställa frågor säger Jonas Lindberg, kanslichef på MYN.

Programmet lockade 115 anmälda måleriyrkeslärare från hela landet, ett rekord som MYN är väldigt glada för. Nu hoppas vi att nästa konferens blir minst lika välbesökt. 

Om du inte kunde närvara på årets konferens, men är intresserad av presentationerna finns en del att hämta på www.malare.nu.

Andreas Ekström om Google och den digitala revolutionen

Under årets lärarkonferens, bjöds Andreas Ekström in för att prata om den digitala utvecklingen och lät åhörarna fundera över varför Google har den roll som företaget faktiskt har. 

Google kan vara ett viktigt verktyg – både för att hålla koll på vad som händer i branschen och för att undersöka vad som skrivs om företaget eller skolan. 

Andreas Ekström arbetar som journalist på kultur-redaktionen på Sydsvenska Dagbladet. Han kan också titulera sig som författare med flera titlar i ryggen och däribland ”Google-koden”.
Under de senaste åren har den Malmö- och Lundbaserade journalisten etablerat sig som utbildare och föreläsare. Många av framträdandena handlar om just Google och den digitala revolutionen. 

– Företaget har en mycket stark roll idag men det betyder inte att du måste sluta använda Google. Tänk bara på att inte lägga alla digitala ägg i en korg – använd annat också. Man  får inte glömma att Googles affärsidé är att sälja användarprofiler till annonsörer, säger Andreas. 

Under lärarkonferensen åskådliggjorde Andreas den egna användningen på Google. Hur beter vi oss socialt – som kund, som förälder, som elev eller som yrkeslärare? Och vad betyder Google och den digitala revolutionen för just dig?


 
Nästa