Lärlingsportalen för yrkeslärare

Nu har MYN driftsatt Lärlingsportalen, MYN:s nya IT-system som ersätter lärlingens tidigare utbildningsbok i papper.

Gymnasieelevens utbildningsbok för måleriyrket ska från och med nu utfärdas/registreras i Lärlingsportalen när eleven har genomgått Byggprogrammet inriktning måleri, dvs. i slutet av vårterminen i årskurs tre. Här kan du logga in i Lärlingsportalen.

Samtliga yrkeslärare på Byggprogrammet inriktning måleri behöver ett användarkonto i Lärlingsportalen för att kunna utfärda/registrera gymnasieelevernas utbildningsböcker.

De yrkeslärare som endast bedriver vuxenutbildning behöver inte något användarkonto i Lärlingsportalen eftersom deras elever kommer att erhålla sina utbildningstimmar i samband med att de anställs som lärlingar.

Användarkonto i Lärlingsportalen
För att erhålla ett användarkonto i Lärlingsportalen ska yrkesläraren på Byggprogrammet inriktning måleri först skicka en ansökan till MYN. Vänligen kontakta MYN-kansliet för att få mer information om hur du gör för att ansöka om ett användarkonto.

Rutiner vid registrering av utbildningsbok för måleriyrket
Yrkesläraren ska registrera elevens utbildningsbok i Lärlingsportalen när eleven har genomgått Byggprogrammet inriktning måleri, dvs. i slutet av vårterminen i årskurs tre. Det är mycket viktigt att registreringen sker i direkt anslutning till vårterminens slut eftersom eleven inte kommer att kunna anställas som lärling förrän elevens utbildningsbok är registrerad i Lärlingsportalen.

Innan yrkesläraren registrerar elevens utbildningsbok i Lärlingsportalen ska yrkesläraren tillse att eleven skriver under blanketten ”Godkännande av registrering utbildningsbok för måleriyrket”. Yrkesläraren ska därefter skicka den underskrivna blanketten till MYN-kansliet (adressen finns längst ner på blanketten).

Vid registrering av elevens utbildningsbok ska följande uppgifter anges:
1. Elevens personnummer
2. Det totala antal timmar som eleven har varit frånvarande under gymnasieutbildningen
3. Det totala antal timmar som eleven har arbetat med måleri på sin fritid (feriearbetat) under gymnasieutbildningen
4. Namnet på den gymnasieskola som utfärdar elevens betyg och utbildningsbok

Användarmanualer

I följande användarmanualer finns information om hur du skapar ett användarkonto samt vad du kan se och göra i Lärlingsportalen. Klicka på länkarna nedan för att öppna respektive användarmanual.

- Ansök om  användarkonto i Lärlingsportalen

- Logga in i Lärlingsportalen (första gången)

- Logga in i Lärlingsportalen

- Ändra användarprofil (e-post, användarnamn & lösenord)

- Ändra användarprofil (gymnasieskola)

- Registrera elevens utbildningsbok
 
Nästa