Ökade möjligheter med validering

För den som vill arbeta som målare men som saknar gymnasieutbildningen, innebär valideringen att alternativa dörrar in i branschen öppnas. En målare som har validerats, får ett valideringsintyg som ger en tydlig bild över vilka kunskaper individen har och inte har, samt vilka momenten är där det behövs mer träning. Under förra året validerades 105 personer.

- Jag tycker att det finns en brist på äldre målare. Det är otroligt bra med unga målare som kommer direkt från gymnasiet men det är bra att också kunna ta in vuxenelever som har annan typ av erfarenhet. Med valideringen har jag som arbetsgivare större upptagningsområde och kan anställa yrkesväxlare eller målare som saknar giltigt yrkesbevis, säger Fredrik Sager på Stoby Måleri i Växjö som har anställda på företaget som genomgått validering.

Valideringen innebär att branschen kan bli mer flexibel och att fler kan få chansen att bli målare. Måleribranschens Yrkesnämnd har tagit fram en nationell valideringsmodell som ska leda till att kunskaperna hos de personer som genomgår en validering kartläggs på ett systematiskt och rättvist sätt så att de blir efterfrågade av måleriföretagen.

 - Valideringen har en hög trovärdighet i Sverige och görs exakt likadant oavsett var i landet den utförs. Man ska komma ihåg att företagen gör stora investeringar i lärlingarna när de anställer. Valideringen är en naturlig del i detta och det är klart att lärlingarna får stort förtroende från arbetsgivarna som väljer att satsa på dem. För arbetsgivarna är valideringen i sin tur ett bra sätt att värdera rekryterad personal som inte har genomgått den ordinarie måleriutbildningen, säger Björn Nilsson som är validerare och kvalitetskontrollant för alla valideringar som görs. 

Mer om validering