Arbetsgivare

Arbetsgivare

I måleribranschen har vi lång tradition av lärlingsutbildning. Vi har faktiskt utbildat lärlingar ända sedan 1500-talet. Att som arbetsgivare ha en elev på praktik eller anställa en lärling är en viktig uppgift eftersom du tar på dig ett utbildningsansvar, men det är också en stor förmån eftersom du får möjlighet att dela med dig av din yrkeskunskap till nästa generation målare.

Måleribranschen har tagit fram hjälpmedel för både arbetsgivare och lärling för att utbildningen, från första dagen på jobbet till dess att det är dags för gesällprov, ska bli så bra som möjligt. På MYN:s hemsida hittar du all den information du behöver för att anställa och utbilda din lärling.