Gymnasieutbildning

En gymnasieskola som utbildar målare måste först följa ett antal rekommendationer som Måleribranschens yrkesnämnd har fastställt.

Rekommendationer avseende måleriutbildning för gymnasieelever (Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning måleri).

För att säkerställa att elever på Bygg- och Anläggningsprogrammet får en adekvat utbildning och har en rimlig möjlighet till lärlingsanställning efter avslutad utbildning på skolan förutsätter MYN att skola som anordnar måleriutbildning har tagit hänsyn till följande:

  1. Skola som utbildar målare ska följa av Skolverket fastställd utbildningsplan för Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning måleri.
  2. MYN anser att alla yrkeslärare som är delaktiga i måleriutbildningen ska ha avlagt för måleriyrket fastställd examen, dvs. gesällprov, med godkänt resultat.
  3. Yrkeslärare som utbildar målerielever ska vara behöriga enligt svensk skollag. MYN anser att alla yrkeslärare ska ha en pedagogisk behörighet och yrkeslärarexamen. 
  4. Skolan ska kunna erbjuda praktikplatser för samtliga målarelever. 
  5. Arbetsplatser där praktikplatser erbjuds till elever ska ha tecknat kollektivavtal för måleriyrket.
  6. Skolan ska erbjuda lokaler som är adekvata för utbildningen.

MYN förutsätter att skolan använder de av Skolverket fastställda styrdokument som styr innehåll i och genomförande av måleriutbildning. Det åligger skolan att följa upp och dokumentera elevernas utbildning enligt MYN:s bestämmelser.