Kollektivavtal för måleriyrket

Kollektivavtalet styr innehållet i din utbildning

Som målare berörs du av de överenskommelser som måleribranschens parter gjort. Dessa finns dokumenterade i Kollektivavtal för måleriyrket.

I kollektivavtalet kan du hitta utbildningsavtalet som t ex ger information om hur lärlingsutbildningen ska gå till och gesällprovet.

Här nedan kan du ladda ner det gällande kollektivavtalet.