Lärlingsportalen för lärlingar

Lärlingsportalen är måleribranschens databas för dokumentation och administration av lärlingarnas måleriutbildning.

Som lärling ser du dina utbildningstimmar i Lärlingsportalen. Alla företag som är anslutna till måleribranschens kollektivavtal administrerar sina lärlingsärenden i Lärlingsportalen. Arbetsgivaren registrerar månadsvis lärlingens arbetade utbildningstimmar i Måleriportalen. Sju dagar efter det datum då timmarna registreras överförs de automatiskt till Lärlingsportalen. Därefter kan arbetsgivaren och lärlingen se utbildningstimmarna i Lärlingsportalen.

Användarkonto i Lärlingsportalen

Samtliga lärlingar som finns registrerade i Lärlingsportalen kan skapa ett användarkonto i Lärlingsportalen. Du skapar ett konto via inloggning med mobilt BankID eller genom att ansöka om användarnamn. När lärlingen har loggat in på sitt användarkonto kan hen se de uppgifter som finns sparade om hen i Lärlingsportalen (anställningar, utbildningstimmar, m.m.).

Här skapar du användarkonto till Lärlingsportalen

Skapa konto utan BankID
Skapa konto med BankID

Logga in i Lärlingsportalen

Här kan du logga in i Lärlingsportalen:  http://larlingsportalen.maleri.se/admin/login.aspx
OBS! första gången behöver du "bekräfta din e-post".

Du kan även ändra din E-post och användarnamn under "Användarprofil". Klicka bara på ditt användarnamn.

Här hittar du mer information om vad som står i din utbildningsbok.