Måleribranschens handledarutbildning

Måleribranschens Yrkesnämnd har på uppdrag av parterna tagit fram en webbaserad, kostnadsfri handledarutbildning för dig som utbildar lärlingar. Utbildningen är tillgänglig för alla och MYN rekommenderar alla som kommer i kontakt med elever och lärlingar att ta sig tid att gå igenom utbildningen. 

Enligt utbildningsavtalet ska alla företag som har sex eller fler lärlingar anställda ha minst en utbildad handledare som genomgått utbildningen.

Med utbildningsplanen och handledarutbildningen hoppas MYN att det ska bli enklare för handledare och lärling att tillsammans planera och genomföra en bra och varierad utbildning i enlighet med utbildningsavtalet.

Text: handledarutbildning för måleriföretag som tar emot lärlingar

Handledarutbildningen består av sex block som tar totalt ungefär en halv dag att gå igenom och genomföra. I utbildningen berör vi utbildningsplanen för lärlingsutbildning, förväntningar på dig som handledare, pedagogik, och gesällprovet. Utbildningen består av fakta, tips och råd, olika utvärderingsmoment samt kunskapsprov. Du kan när som helst göra ett avbrott i utbildningen och återkomma där du slutade. På så vis kan du själv dela upp utbildningen så att det passar dig. Utbildningen avslutas med att du får ett diplom som bevis på att du genomgått utbildningen.

MYN hoppas att du ska få nytta av utbildningen i din roll som handledare och därmed göra just din lärlings utbildning ännu bättre. Du kan börja din utbildning till handledare genom att följa denna länk: www.handledarutbildningmaleri.se

Lycka till!

Vid frågor är du välkommen att kontakta MYN-kansliet.