MYN och BYN bjuder in till gemensam yrkeslärarkonferens

Välkommen till MYN:s och BYN:s yrkelärarkonferens 2024!

MYN och BYN bjuder tillsammans in till en konferens för dig som är yrkeslärare på Bygg- och anläggningsprogrammet.
Nämnderna anser att det är viktigt att du ges möjligheten att möta kollegor och branschföreträdare. Din uppgift som yrkeslärare att förmedla undervisning och skapa (och bibehålla) intresset hos eleven för lärandet, oavsett om det sker i skolan eller på en arbetsplats. Kvaliteten på ert arbete som yrkeslärare handlar om i vilken utsträckning eleverna lär sig, utvecklar sitt tänkande, sin problemlösningsförmåga och blir kunniga, dvs. når målsättningen med utbildningen – din roll är viktig.

Datum: 19-20 mars
Starttid: kl 10:00, tisdagen den 19 mars
Sluttid: Ca kl 15:00, onsdagen den 20 mars
Plats: Aronsborgs konferenshotell, Bålsta (länk)
Pris: 4 950 kronor exkl. moms per deltagare.

Vi ser framemot att få inspirera och informera om vad som händer med yrkesutbildningarna inom bygg- och måleribranschen!

Sista anmälningsdag är den 31 januari. Se program och hur du anmäler dig på BYN:s hemsida.

https://www.byggbranschensyrkesnamnd.se/2023/12/14/yrkeslararkonf24/

Välkommen!