Stort intresse för årets yrkeskonferens

Årets yrkeslärarkonferens på Aronsborg utanför Bålsta samarrangerades av MYN och BYN. 180 yrkeslärare var på plats för att ta del av olika föreläsningar och utbyta erfarenheter med varandra.
Om du är intresserad av vad som togs upp på konferensen finns presentationerna att ladda ner här.